Projekt: Vzpomínáme na své předky – výsadba magnólií

Každý rád vzpomíná na své dětství, na čas, který strávil u své babičky a dědy. Já jsem měla babičku v Nedomicích. Pravidelně jsme k ní jezdili na návštěvu. Abychom ji odlišili od druhé babičky, se kterou jsme bydleli ve společném domě, pojmenovali jsme ji babička Míšová, protože měla psa Míšu. Ve skutečnosti se jmenovala Hálová a její manžel pan Hála. Jeho si pamatuji jako starého pána, který nás rád pozoroval, když jsme si se sestrou hrály se starými pohlednicemi. V „parádním“ pokoji visel obrázek z doby, kdy byl ve vojenské uniformě a pod jeho portrétem byl nápis světová válka Josef Hála Nedomice – Bojoval na poli slávy za vlast. Opakovaně jsme s napětím poslouchali, jak se děda jako voják dostal do zajetí a jak se nakonec přes všechny útrapy dostal domů…

Ve všech okolních obcích najdeme pomníky věnované památce padlých za 1. světové války r. 1914 – 1918. Stejně je tomu i v Zárybech. Takové pomníky máme dva, jeden hned vedle naší základní školy a druhý v Martinově. Pravidelně 11.11. je s dětmi navštěvujeme a připomínáme si světový den veteránů. Pomník u školy stojí v malém parčíku, který zdobí kvetoucí keře. Přemýšleli jsme, čím bychom své předky mohli důstojně uctít. Rozhodli jsme se pro výsadbu magnólií, které kvetou brzy z jara a historicky jsou považovány za jedny z prvních kvetoucích rostlin, které se na Zemi vyvinuly a podle fosilních pozůstatků existovaly již před 100 miliony let.

Napadlo nás, že bychom mohli požádat o poskytnutí finanční podpory dobročinný obchůdek Dobromysl. Sepsání žádosti nebylo nijak složité, přesto jsme využili možnosti konzultace paní Mgr. Veroniky Janečkové, která tento obchůdek vede. Abychom si finance zasloužili, uspořádali jsme v naší škole společně s dětmi a rodiči malou sbírku nepotřebného oblečení. Této sbírce předcházel projektový den o třídění odpadu a smysluplném využití již nepotřebných věcí v domácnosti, který moderovala Mgr. Marcela Tógliová. Výtěžek sbírky byl předán do obchůdku, kde slouží pro dobrou věc.

Pak jsme chvíli čekali, zda náš projekt bude podpořen a schválen výběrovou komisí MAS Střední Polabí. Dobře to dopadlo. Výsadba magnolií byla podpořena a následně naplánována na 20. 5., kdy se konaly v naší obci staročeské máje. Účast představitelů obce a malých baráčníků v lidových krojích podtrhla slavnostní atmosféru výsadby, kterou dokreslovala hudební skladba Chery Pink and Apple Blosom White.

Díky MAS Střední Polabí a obchůdku Dobromysl jsme mohli našim předkům projevit úctu výsadbou magnólií, které symbolizují stabilitu a půvab v průběhu věků.

PaedDr. Miluše Nováková, MBA

ředitelka školy