Na konci loňského roku jste jistě zaznamenali zde v Městských listech i na Facebookou města informace o konání sbírky Adventní kalendář pomoci. V roce 2022 se jednalo již o 4. ročník charitativní sbírky. Máme obrovskou radost, že se nám díky vám všem dobrým lidem, kteří jste přispěli, podařilo vybrat rekordní částku – 105.528 Kč.

Na transparentní účet s možností výběru příspěvku na konkrétní políčko jste zaslali 68.822 Kč a do kasiček jste přispěli 36.706 Kč. Velice všem dárcům děkujeme.

Je pro nás důležité vědět, že všichni vnímají, že je stále potřeba pomáhat si, a i drobným darem vhozeným do kasičky lze pomoci zkvalitnit život dětem se zrakovým postižením, starým lidem žijícím v domově seniorů nebo osobám bez přístřeší. Všechny finanční prostředky budou beze zbytku v průběhu února a března zaslány organizacím, které pořídí věci nebo služby, které byly uvedeny jednotlivých políčkách.

Dále bude vše řádně vyúčtováno na krajský úřad. Pevně věříme, že i další ročník, který již plánuje, bude úspěšný a znovu díky vám uspokojíme potřeby v území. Ještě jednou všem dárcům moc děkujeme. Poděkování patří nejen dárcům, ale také na místa, kde byli ochotní si vzít na starost kasičky, do kterých jste přispívali. Bylo to celkem 15 míst v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a okolí. Děkujeme tedy do kaváren, mateřských škol, na obecní úřady i do místních firem. Bez jejich ochoty a osvěty by nebyly příspěvky jistě tak vysoké.

OSZ, MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ve spolupráci s MAS Střední Polabí, z. s.