Název projektu: Tvorba tůní u Staroboleslavského dvora
Lokalita: Stará Boleslav
Datum výběru peněz z obchodu: jaro 2019
Realizace: podzim 2019
vybraná částka: 20.000 Kč

Oč se jedná a k čemu to bude dobré?
V lese za Starou Boleslaví je terénní deprese, kde se vždy držela voda. Pravidelně se v ní na začátku jara objevovaly snůšky vajíček skokanů štíhlých, elegantních, hnědě zbarvených žab s tmavohnědou skvrnou za očima. Brzy poté se v tůních černala hejna pulců, rychle rostoucích čilých kuliček s ocásky,  a na začátku léta vylézaly centimetrové žabky vstříc dlouhému žabímu životu. V tůni žily různé další vodní breberky jako brouci příkopníci nebo ploštice znakoplavky, po hladině pobíhaly bruslařky. K vodě se chodilo napít všechno možné od srnek přes lesní ptáky po létavý hmyz, protože povrchová voda je na písčitých půdách v území mezi Jizerou a Proboštskými jezery vzácná.

Po několika suchých letech v celém širokém okolí poklesla hladina vody. Přidal se vliv každoročního množství do tůní spadaného listí a v současné době je z lesních tůněk bahnitá plocha, kde se jen v nejhlubším místě drží trocha hnijící vody zkalené divokými prasaty. Skokaní snůška v ní byla letos jediná a osud žabího potomstva pro tento rok nevypadá růžově.

Nápad pomoci tůním se na MASce zrodil už loni, a protože jsme ženy činu, v současné době leží na stole v kanceláři projekt a všechna možná povolení od souhlasu vlastníka pozemku přes stavební úřad a životní prostředí po souhlas k zásahu do biotopu chráněného druhu, takže stačí už jen vše obrátit ve skutečnost. Peníze z Dobromyslu by měly zaplatit dopravu a práci bagru, který tůně vyčistí a prohloubí a citlivě upraví břehy tak, aby byly pro co nejvíce lesních obyvatel stále dobře přístupné. Pak budou moci tůně zase sloužit žábám, kterých v naší krajině tak ubývá, a všemu dalšímu, co k životu potřebuje vodu.