Jedním z políček Adventního kalendáře pomoci, kam jste mohli přispět byla i nezisková organizace EDA.
EDA poskytuje podporu, pomoc a provázení rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo s kombinovaným postižením do sedmi let věku.
Dnes nám do pošty přišlo milé poděkování, ale poděkování patří hlavně vám, kteří jste pomohli svým darem. ❤️