Až do konce ledna můžete přispět.

Adventní kalendář pomoci nabízí 24 okének s konkrétní pomocí, která poslouží potřebným lidem v našem regionu. Vždy oslovujeme místní organizace či jednotlivce, kteří působí ve čtyřech základních oblastech: rodiny s dětmi, senioři, lidé ohrožení sociálním vyloučením a lidé se zdravotním znevýhodněním.
I tento rok jsme registrovali sbírku na Středočeském kraji a pevně věříme, že nám pomůžete zaplnit všechna políčka.
Sbírku organizuje MAS – Střední Polabí a město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Sbírka je řádně registrována na Středočeském kraji a vždy řádně vyúčtována. Veškeré prostředky jsou předány organizacím na základě darovacích smluv a organizace pokaždé dokládají faktury a fotografie pořízeného vybavení. Případné dotazy rády zodpoví Lenka Balounová, tel. 326 653 806, 778 521 813, e-mail: lenka.balounova@brandysko.cz, oddělení sociálního zabezpečení MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Barbora Roušarová, 774 842 464, e-mail: info@strednipolabi.cz, vedoucí MAS – Střední Polabí, z.s.

Letošní sbírka probíhá příspěvkem na transparentní účet sbírky: 2900376993/2010 a pokladničkami, které jsou na těchto místech:

1x UHUL (kontaktní osoba Tomáš Janák)
1x Dobročinný obchod DOBROMYSL (kontaktní osoba Veronika Janečková)
4x v MŠ Pražská (kontaktní osoba Monika Fantová)
3x OÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (kontaktní osoba Lenka Balounová)
1x OÚ Zeleneč

Trvání sbírky od 1.12.2021 – 31.1.2022
Příspěvek: pokladničkami
Na transparentní účet: 2900376993/2010
Komu sbírka pomáhá? Místním lidem, našim místním poskytovatelům sociálních služeb