Jsme rádi, že obchůdek pěkně šlape a lidé nám každý den nosí krásné věci k prodeji. Jen díky tomu se nám daří podporovat projekty, jak jsme si před koronakrizí naplánovali. Od května jsme podpořili další dva projekty. 

Prvním z nich je projekt “Láznění”. Název toho mnoho nenapoví, ale jedná se o pořízení nástrojů na muzikoterapii seniorů. Tyto nástroje jsou velmi specifické, speciálně navržené pro muzikoterapii. Veronika Beldíková jako žadatel je terapeutka, která pravidelně pracuje se seniory především v domově seniorů Jenštejn. Snaží se touto terapií zaktivizovat seniory upoutané na lůžko a zpříjemnit jim chvíle strávené v domově. Projekt obsahuje i spolupráci se sociálním odborem Města Brandýs nad Labem – St. Boleslav a skupinovou prací s místními seniory. 

Dalším projektem je projekt “Mobilní herna” Brandýského Matýska. Tuto organizaci nemusím dlouze představovat, působí zde už léta. Nabízí maminkám různé přednášky, kurzy. Provozuje několik školek a zájmových skupin apod. V organizaci plné aktivních šikovných žen vznikl nápad vzít hernu a přivézt ji do okolních obcí k maminkám na MD, které se do Brandýsa nedostanou. Součástí herny není jen přivézt hračky a průlezky do půjčených prostor, ale také tvoření s místními dětmi a jejich rozvíjení. Z grantu si zažádali o didaktické potřeby, cvičební pomůcky a židličky a stolky.

Nyní se v Dobromyslu vybírá na projekt Obnova Božích muk a hrobů brandýských měšťanů historika a spisovatele Petra Ence, který je čerstvě držitelem Svatováclavské plakety, ocenění pro přínos Městu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Bez jeho usilovné práce by už pár památek doslova vzal čas. V rámci projektu je požádáno na materiál k obnově míst i nákup kříže pro Boží muka.

Ani o prázdninách jsme nezaháleli a připravili letní soutěž. Kdo by nechtěl vyhrát noc v apartmánu Brandýského zámku. Při nákupu nad 200 Kč dostal každý zákazník číslo, které vhodil do boxu. Slosování soutěže proběhlo 11. Září, vysílalo se živě přes facebook a při losování nám pomohli členové výboru MAS, kteří se toho s chutí ujali. Děkujeme. Soutěž by nebyla možná bez partnerů Města Brandýs nad Labem – St. Boleslav a Brandejské hospody, kteří dodali skvělé ceny.

V září se toho dělo víc, třeba i nová krásná výloha, kterou můžete nyní v obchůdku obdivovat. Jedná se o repliku té staré, která byla pravda původní ze 30. let 19. Století, ale už téměř nefungovala a nedovírala. Poděkování patří Městu Brandýs nad Labem, stejně tak panu Štěpánu Lajdovi, který se podílel na plánování vzhledu a všechno to s těmi památkáři vydržel.

 

Krásné podzimní dny!