Rubrika: Aktuality

Polévka která pomáhá i Dobromyslu

V sobotu 14. října 2023 proběhla charitativní akce Polévka, která pomáhá. Je to komunitní aktivita, při které se semkne velké množství místních podniků a prodává polévku, jejíž výtěžek putuje na dobročinné aktivity ve městě. 

Původně byl vybrán k podpoře jeden projekt Dobromyslu, ale akce byla natolik úspěšná a přišlo obrovské množství lidí, proto jsme dostali peníze ještě na jeden projekt. Konkrétně peníze posíláme Rodinnému centru Routa pro nízkoprah Plejs Brandejs a aktivitu Prostoru 108 s názvem Sdílená dílna ve Staré Boleslavi.

VJ

Podpořený projekt Dobromyslu – pohledem žadatele

Projekt: Vzpomínáme na své předky – výsadba magnólií

Každý rád vzpomíná na své dětství, na čas, který strávil u své babičky a dědy. Já jsem měla babičku v Nedomicích. Pravidelně jsme k ní jezdili na návštěvu. Abychom ji odlišili od druhé babičky, se kterou jsme bydleli ve společném domě, pojmenovali jsme ji babička Míšová, protože měla psa Míšu. Ve skutečnosti se jmenovala Hálová a její manžel pan Hála. Jeho si pamatuji jako starého pána, který nás rád pozoroval, když jsme si se sestrou hrály se starými pohlednicemi. V „parádním“ pokoji visel obrázek z doby, kdy byl ve vojenské uniformě a pod jeho portrétem byl nápis světová válka Josef Hála Nedomice – Bojoval na poli slávy za vlast. Opakovaně jsme s napětím poslouchali, jak se děda jako voják dostal do zajetí a jak se nakonec přes všechny útrapy dostal domů…

Ve všech okolních obcích najdeme pomníky věnované památce padlých za 1. světové války r. 1914 – 1918. Stejně je tomu i v Zárybech. Takové pomníky máme dva, jeden hned vedle naší základní školy a druhý v Martinově. Pravidelně 11.11. je s dětmi navštěvujeme a připomínáme si světový den veteránů. Pomník u školy stojí v malém parčíku, který zdobí kvetoucí keře. Přemýšleli jsme, čím bychom své předky mohli důstojně uctít. Rozhodli jsme se pro výsadbu magnólií, které kvetou brzy z jara a historicky jsou považovány za jedny z prvních kvetoucích rostlin, které se na Zemi vyvinuly a podle fosilních pozůstatků existovaly již před 100 miliony let.

Napadlo nás, že bychom mohli požádat o poskytnutí finanční podpory dobročinný obchůdek Dobromysl. Sepsání žádosti nebylo nijak složité, přesto jsme využili možnosti konzultace paní Mgr. Veroniky Janečkové, která tento obchůdek vede. Abychom si finance zasloužili, uspořádali jsme v naší škole společně s dětmi a rodiči malou sbírku nepotřebného oblečení. Této sbírce předcházel projektový den o třídění odpadu a smysluplném využití již nepotřebných věcí v domácnosti, který moderovala Mgr. Marcela Tógliová. Výtěžek sbírky byl předán do obchůdku, kde slouží pro dobrou věc.

Pak jsme chvíli čekali, zda náš projekt bude podpořen a schválen výběrovou komisí MAS Střední Polabí. Dobře to dopadlo. Výsadba magnolií byla podpořena a následně naplánována na 20. 5., kdy se konaly v naší obci staročeské máje. Účast představitelů obce a malých baráčníků v lidových krojích podtrhla slavnostní atmosféru výsadby, kterou dokreslovala hudební skladba Chery Pink and Apple Blosom White.

Díky MAS Střední Polabí a obchůdku Dobromysl jsme mohli našim předkům projevit úctu výsadbou magnólií, které symbolizují stabilitu a půvab v průběhu věků.

PaedDr. Miluše Nováková, MBA

ředitelka školy

Podpořený projekt – pohledem žadatele

Projekt – Posílení kapacit půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek 

 

Domácí hospic Nablízku, z.ú. z Lysé nad Labem již osm let nabízí své služby také občanům z okolních měst a obcí do vzdálenosti 30 km, tedy i obyvatelům MAS Střední Polabí. 

 

Na Brandýsku je o naše komplexní služby stále větší zájem, a proto jsme prostřednictvím vyhlášené dotace požádali MAS Střední Polabí, z.s., resp. Dobročinný obchod Dobromysl, o opětovnou finanční podporu. Jako poskytovatele sociálních služeb nás o nové dotační výzvě na letošní rok informovala mailem přímo MAS Střední Polabí z.s.  Projekt „Posílení kapacit půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek“ odráží fakt, že se (nejen) v tomto regionu zájem o zápůjčku zdravotních a kompenzačních pomůcek stále zvyšuje. Vzrůstá i počet dní zápůjčky. Např. v roce 2022 jsme v ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav1 zapůjčili 81 pomůcek po dobu 3255 dní. V předchozím roce to bylo 67 pomůcek a 3013 dní zápůjčky. 
S žádostí o finanční podporu ve výši 20 000 Kč na nákup dvou invalidních vozíků a přesouvacího prkna jsme uspěli. Jsme za to velice vděční. Pomůcky jsme měli již předběžně poptané, takže jakmile dorazily peníze na účet, hned jsme je objednali, aby klientům mohly sloužit co možná nejdříve.  

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek jako fakultativní sociální služba smysluplně doplňuje naše komplexní služby paliativní péče. Zahrnují zdravotní péči, včetně Ambulance paliativní medicíny, odborné sociální poradenství, možnost terapeutické pomoci a duchovní podpory a také pozůstalostní péči. Více o našich službách na www.hospic-lysa.cz. 

 

Máme radost, že je o půjčování pomůcek rostoucí zájem. Znamená to, že se stále větší množství lidí rozhoduje pečovat o své blízké doma.  Jsme vděčni za DOBRO věnované z Dobromyslu našim klientům. 

Markéta Literová

 

 

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial