Autor: olgaf

Adventní kalendář pomoci 2020

V předvánočním čase si ještě víc uvědomujeme, jak je důležité pomáhat druhým. Jsme moc rádi, že se v našem městě najde mnoho lidí, kteří se zajímají o život kolem sebe a chtějí pomoc kde tam, kde je potřeba.

Jednou z možností, jak se zapojit je Adventní kalendář pomoci. Adventní kalendář pomoci již potřetí nabídne 24 okének možností konkrétní pomoci, která poslouží potřebným lidem v našem regionu. Vždy oslovujeme místní organizace či jednotlivce, kteří působí ve čtyřech základních oblastech: rodiny s dětmi, senioři, lidé ohrožení sociálním vyloučením a lidé se
zdravotním znevýhodněním.

V loňském roce byl kalendář velmi úspěšný. Díky obětavé práci mnoha lidí se do projektu zapojilo mnoho firem i jednotlivců. Podařilo vybrat úžasnou částku 52.550,- Kč. Peníze byly rozděleny celkem osmnácti organizacím. Někteří dárci věc uvedenou v políčku kalendáře přímo organizaci pořídili a osobně předali.

Dobrý pocit a radost potřebných, je pro nás i dárce tou nejlepší odměnou. Proto jsme i tento rok registrovali sbírku na Středočeském kraji a pevně věříme, že nám pomůžete opět zaplnit všechna políčka. Adventní kalendář pomoci 2020 naleznete v tomto čísle Městských listů. Sbírku organizuje MAS – Střední Polabí a město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Sbírka je řádně registrována na Středočeském kraji a vždy řádně vyúčtována. Veškeré prostředky jsou předány organizacím na základě darovacích smluv a organizace pokaždé dokládají faktury a fotografie pořízeného vybavení.

Případné dotazy rády zodpoví:
Lenka Balounová
tel. 326 653 806, 778 521 813
e-mail: lenka.balounova@brandysko.cz
oddělení sociálního zabezpečení MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Barbora Roušarová
774 842 464
e-mail: info@strednipolabi.cz
vedoucí MAS – Střední Polabí, z. s.

Informace o sbírce najdete na www.strednipolabi.cz, www.obchod-dobromysl.cz a www.brandysko.cz
Letošní sbírka probíhá příspěvkem na transparentní účet sbírky: 2900376993/2010.

1. podpořený projekt: Tvorba tůní u Staroboleslavského dvora

Název projektu: Tvorba tůní u Staroboleslavského dvora
Lokalita: Stará Boleslav
Datum výběru peněz z obchodu: jaro 2019
Realizace: podzim 2019
vybraná částka: 20.000 Kč

Oč se jedná a k čemu to bude dobré?
V lese za Starou Boleslaví je terénní deprese, kde se vždy držela voda. Pravidelně se v ní na začátku jara objevovaly snůšky vajíček skokanů štíhlých, elegantních, hnědě zbarvených žab s tmavohnědou skvrnou za očima. Brzy poté se v tůních černala hejna pulců, rychle rostoucích čilých kuliček s ocásky,  a na začátku léta vylézaly centimetrové žabky vstříc dlouhému žabímu životu. V tůni žily různé další vodní breberky jako brouci příkopníci nebo ploštice znakoplavky, po hladině pobíhaly bruslařky. K vodě se chodilo napít všechno možné od srnek přes lesní ptáky po létavý hmyz, protože povrchová voda je na písčitých půdách v území mezi Jizerou a Proboštskými jezery vzácná.

Po několika suchých letech v celém širokém okolí poklesla hladina vody. Přidal se vliv každoročního množství do tůní spadaného listí a v současné době je z lesních tůněk bahnitá plocha, kde se jen v nejhlubším místě drží trocha hnijící vody zkalené divokými prasaty. Skokaní snůška v ní byla letos jediná a osud žabího potomstva pro tento rok nevypadá růžově.

Nápad pomoci tůním se na MASce zrodil už loni, a protože jsme ženy činu, v současné době leží na stole v kanceláři projekt a všechna možná povolení od souhlasu vlastníka pozemku přes stavební úřad a životní prostředí po souhlas k zásahu do biotopu chráněného druhu, takže stačí už jen vše obrátit ve skutečnost. Peníze z Dobromyslu by měly zaplatit dopravu a práci bagru, který tůně vyčistí a prohloubí a citlivě upraví břehy tak, aby byly pro co nejvíce lesních obyvatel stále dobře přístupné. Pak budou moci tůně zase sloužit žábám, kterých v naší krajině tak ubývá, a všemu dalšímu, co k životu potřebuje vodu.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial