Automatická pračka do centra pro ohrožené rodiny s dětmi

Cena: 8000 Kč
Číslo transparentního účtu, kam poslat částku: 2900376993/2010
Stav: Volné
Doposud vybráno: 3000 Kč, 1000 Kč
Tímto dárkem pomůžete organizaci: Sv. Luisa – centrum pomoci rodinám