Zaplacení volnočasových kroužků a obědů pro děti ze znevýhodněných rodin

Cena: 3000 Kč
Číslo transparentního účtu, kam poslat částku: 2900376993/2010
Stav: Volné
Doposud vybráno: 500 Kč
Tímto dárkem pomůžete organizaci: Rodinné centrum ROUTA, z.s.