Křesla pro klienty domova seniorů

Cena: 3000 Kč
Číslo transparentního účtu, kam poslat částku: 2900376993/2010
Stav: Volné
Doposud vybráno: 1000 Kč
Tímto dárkem pomůžete organizaci: Charitní domov Stará Boleslav