Paraván do speciální třídy

Cena: 1500 Kč
Číslo transparentního účtu, kam poslat částku: 2900376993/2010
Stav: Vybráno, děkujeme
Doposud vybráno: 1500 Kč
Tímto dárkem pomůžete organizaci: ZŠ Školní – pro žáky se spec. potřebami