5Ks textilních zástěr s laclem pro klienty denního stacionáře

Cena: 1500 Kč
Číslo transparentního účtu, kam poslat částku: 2900376993/2010
Stav: Volné
Doposud vybráno: 500 Kč
Tímto dárkem pomůžete organizaci: Vyšší Hrádek, p.s.s.