Příspěvek na školní akce pro znevýhodněné žáky

Cena: 500 Kč
Číslo transparentního účtu, kam poslat částku: 2900376993/2010
Stav: Vybráno, děkujeme
Doposud vybráno: 500 Kč, 500 Kč
Tímto dárkem pomůžete organizaci: ZŠ Na Výsluní