Kontejnery na sběr použitých injekčních stříkaček a jehel

Cena: 200 Kč
Číslo transparentního účtu, kam poslat částku: 2900376993/2010
Stav: Volné
Doposud vybráno:
Tímto dárkem pomůžete v SEMIRAMIS z. ú.